Jabetza azaroa 14, 2017 on saldu zen
Beste propietate horietatik dituzte antzeko ezaugarriak beherago azalduko dugu.
X